Αρχείο ετικέτας επίδομα ανεργίας επαγγελματιών και επιστημόνων

Η κλοπή του «επιδόματος ανεργίας» των επαγγελματιών και επιστημόνων

Όπως είναι γνωστό, από 1/8/2011, καταβάλλεται από τους αυτοτελώς ασφαλισμένους και ανεξάρτητα απασχολούμενους επαγγελματίες εμπόρους και επιστήμονες του ΟΑΕΕ και του πρώην ΕΤΑΑ, μηνιαία εισφορά ύψους δέκα 10 € υπέρ ΟΑΕΔ (Ν. 3986/2011).

Συνέχεια ανάγνωσης Η κλοπή του «επιδόματος ανεργίας» των επαγγελματιών και επιστημόνων