Γ.Κοντογιώργης, Επιλεγμένα αποσπάσματα πολιτικών αναλύσεων 2013

Γ.Κοντογιώργης, Επιλεγμένα αποσπάσματα πολιτικών μου αναλύσεων 2013, που είχε την καλοσύνη να δημιουργήσει άγνωστος….

"Γ.Κοντογιώργης, Επιλεγμένα αποσπάσματα πολιτικών αναλύσεων 2013"