Εποπτεία λειτουργίας Κοιμητηρίων

Συνήγορος του Πολίτη: Τα γενικά προβλήματα έχουν περιγραφεί σε ειδική έκθεση για τα κοιμητήρια βάσει της οποίας εκδόθηκε και σχετική εγκύκλιος, καθώς και σε πόρισμα για τις ταφές νεογνών. Ωστόσο ειδικότερα προβλήματα παραμένουν:

Περισσότερα