Εκβιασμοί στους εργαζομένους των καταστημάτων IKEA

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων καταγγέλλει την απαράδεκτη, εκβιαστική
και τρομοκρατική πρακτική της εταιρείας ΙΚΕΑ (Όμιλος Φουρλής), η οποία κάνοντας
χρήση του κατάπτυστου αντεργατικού νομοθετικού πλαισίου που θεσμοθέτησαν οι
Κυβερνήσεις του Μνημονίου καλεί τους εργαζόμενους να υπογράψουν νέες ατομικές
συμβάσεις εργασίας, με δραστικές μειώσεις μισθών.
Τα ΙΚΕΑ, όχι μόνο εξακολουθούν να επιδεικνύουν σταθερή και σημαντική
κερδοφορία καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, αλλά διευρύνουν συνεχώς
τις πωλήσεις τους και τα μερίδια της αγοράς στο χώρο τους, αφού μικρές και μεγάλες
επιχειρήσεις κλείνουν η μια μετά την άλλη.

Περισσότερα