Ευρωζώνη: Δυο βήματα μπροστά, ένα βήμα πίσω

 

Μείωση του ΑΕΠ 0,5% το 2013 με ανάπτυξη 1,1% το 2014

Διατήρηση της ύφεσης στις περιφερειακές χώρες το 2013

Η Ελλάδα, μεταξύ των χωρών, με την ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών κατά το 2014

 

Περισσότερα