Στα 900 δισ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια στις ευρωπαϊκές τράπεζες

Το ΔΝΤ εκτιμά πως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις ευρωπαϊκές τράπεζες ανέρχονται σε περίπου 900 δισ. ευρώ, βρίσκονται δηλαδή περίπου στο ίδιο επίπεδο με την εκτίμηση που είχε ανακοινώσει το Ταμείο τον Απρίλιο, με τον αναπληρωτή διευθυντή του ΔΝΤ να ζητά από τις αρχές της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις «ανεπάρκειες» στο τραπεζικό σύστημα.

"Στα 900 δισ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια στις ευρωπαϊκές τράπεζες"

Τουλάχιστον 22 Ευρωπαϊκές τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου μετά την ποιοτική αξιολόγηση του ενεργητικού τους

  ►   Οι Γερμανικές τράπεζες χαρακτηρίζονται από αυτοπεποίθηση, ενώ οι Ισπανικές θα χρειασθεί να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου ►   Το AQR επιμηκύνει το χρονικό ορίζοντα για σημαντικές συγχωνεύσεις Ευρωπαϊκών τραπεζών ►   Ενώ το απασχολούμενο προσωπικό εξακολουθεί να μειώνεται, ο δανεισμός προς την πραγματική οικονομία και οι αμοιβές αναμένεται να αυξηθούν

"Τουλάχιστον 22 Ευρωπαϊκές τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου μετά την ποιοτική αξιολόγηση του ενεργητικού τους"