Ώθηση στην Ευρωπαϊκή αγορά real estate το 2013

 

 

Αύξηση του όγκου των συναλλαγών στην αγορά ακινήτων της Ευρώπης, προβλέπεται ότι θα σημειωθεί εντός του 2013, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 2012. Η ανοδική τάση φαίνεται να οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, στην προσδοκία της αύξησης της διασυνοριακής επενδυτικής δραστηριότητας και τις συνεχιζόμενες πληθωριστικές πιέσεις, όπως τονίζεται στην έκθεση Real Estate Investments Indicator 2013 της Ernst & Young. Όσον αφορά στις προοπτικές για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (Σ&Ε) στον κλάδο, αυτές διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Περισσότερα