Η δομή του ελληνικού χρέους και η σημασία της

 

Ενώ οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν προς την εκδοχή νέου «κουρέματος», το ελληνικό δημόσιο χρέος σε ποσοστό πάνω από 60% κατανέμεται σε κράτη-πιστωτές και στο ΔΝΤ

Περισσότερα