Η Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά

Μελέτη για το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας, από την εταιρεία McKinsey & Company με πρωτοβουλία του ΣΕΒ

Ο ΣΕΒ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναθέσει στον διεθνούς κύρους μελετητικό οργανισμό McKinsey & Co τη μελέτη τίτλο «Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά», στόχος της οποίας είναι να δώσει ορατή αναπτυξιακή διέξοδο στην ελληνική κοινωνία. Τα βασικά συμπεράσματα και κατευθύνσεις της μελέτης, η οποία αριθμεί πάνω από 500 σελίδες, περιλαμβάνουν πάνω από 100 συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη.  Είναι η πρώτη μελέτη που έχει εξετάσει όλους τους κλάδους της οικονομίας για να αναδείξει εκείνους που μπορούν να δημιουργήσουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και τις περισσότερες θέσεις εργασίας και να καταλήξει σε συγκεκριμένες και ποσοτικοποιημένες προτάσεις.

 

Περισσότερα