Αρχείο ετικέτας η ενίσχυση των μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων

Η Ευρωζώνη και η ενίσχυση των μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων

του Γιώργου Ζαββού*             

 
Πιεσμένη από την κρίση της ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) θέσπισε τα δύο τελευταία χρόνια δύο από τους τρεις πυλώνες της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης – δηλαδή, τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας/ ΕΚΤ για την εποπτεία των τραπεζών) και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης και Εκκαθάρισης των Τραπεζών.  Συνέχεια ανάγνωσης Η Ευρωζώνη και η ενίσχυση των μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων