Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, 2011-2012

«Έκθεση για την

Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, 2011-2012:

Η εξέλιξη των δεικτών της επιχειρηματικότητας στη διάρκεια της κρίσης»

Στη χώρα μας το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 18-64, που βρισκόταν σε αρχικό στάδιο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης το καλοκαίρι του 2011 ήταν 8%, επίδοση με την οποία η Ελλάδα κατατάσσεται στην 4η υψηλότερη θέση ανάμεσα στις πλούσιες χώρες του πλανήτη. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά αυξημένο σε σύγκριση με το 5,3% που είχε καταγραφεί το 2010.

Περισσότερα