Η Ευρωπαϊκή οικοδόμηση είναι εφικτή όταν θεμελιώνεται επάνω σε βασικές ανθρωπιστικές αξίες και ιδανικά

Τι αναφέρει ο κ.  Χαραλαμπίδης σε επιστολή του στο Κυπριακό Κοινοβούλιο

Περισσότερα