Η Τράπεζα Πειραιώς συνεργάζεται με ΚΡΙ ΚΡΙ και ΕUROFOOD

Η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζοντας δυναμικά την προσπάθεια ενίσχυσης της αγροτικής οικονομίας και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος σε όλους τους παραγωγικούς τομείς, επεκτείνει την υλοποίηση του Προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας και στον κλάδο της κτηνοτροφίας.
Επεκτείνοντας τα Προγράμματα Συμβολαιακής Γεωργίας, η Τράπεζα υπέγραψε δύο νέες συμφωνίες στον τομέα της κτηνοτροφίας, με τις εταιρείες EUROFOOD AE και ΚΡΙ ΚΡΙ ΑBEΕ.

Περισσότερα