Αλλά όμως δεν θα προφτάσουν

Γράφει ο Δρ. Κ. Βαρδάκας.
Ότι πέρασε ανήκει πλέον στην ιστορία και η ιστορία ανήκει σε εμάς. Όσοι όμως κρύβουν την πραγματική ιστορία γίνονται αυτόματα γνήσιοι εχθροί της.
Αξίζει όμως τον κόπο να κάνουμε ένα μακροβούτι μέσα στα βαθειά νερά της παραθέτοντας γεγονότα, στοιχεία και πηγές με μοναδικό σκοπό να παρακινήσουμε τον μελετητή σε
προβληματισμό για περαιτέρω έρευνα και αξιολόγηση.

Περισσότερα