Κύπρος, θύτες και θύματα

Οι θύτες, στατιστικά, είναι συνήθως άτομα που δείχνουν έντονη αυτοπεποίθηση, που δεν πειθαρχούν σε κανόνες, που θέλουν να επιβάλλονται και που θεωρούν ότι, η βία είναι κοινωνικά αποδεκτή. Άλλα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι τα εξής: 

Θυμώνουν εύκολα, δυσκολεύονται να δεχθούν τη ματαίωση των επιθυμιών τους, νιώθουν ότι οι άλλοι είναι απειλητικοί προς τους ίδιους, ενώ σε κάθε περίπτωση καταφεύγουν στη βία ή στον εκφοβισμό, για να επιλύσουν διαφορές – παράλληλα, έχουν την τάση να εξαιρούν κάποιους από την εκάστοτε «παρέα», υιοθετούν το ρόλο του αρχηγού, οργανώνουν «κλίκες» και δεν είναι απαραίτητα μεγαλόσωμοι”.. Β. Βιλιάρδος

Περισσότερα