Πτώση των επιτοκίων τον Ιανουάριο του 2014

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος:

1. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

 Πτώση παρουσίασε, τον Ιανουάριο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρουσίασε άνοδο. Το επιτοκιακό περιθώριο* αύξηθηκε κατά 58 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,89 εκατοστιαίες μονάδες

Περισσότερα