Αρχείο ετικέτας ΙΟΒΕ

ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος τον Σεπτέμβριο 2016

Στις 91,4 διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα από 90,9 µονάδες τον Ιούλιο, σε επίδοση υψηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής (83,8 µονάδες).

Συνέχεια ανάγνωσης ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος τον Σεπτέμβριο 2016

Η ανάπτυξη δεν θα έρθει αυτόματα

Η σημαντικότερη θετική εξέλιξη, κατά την περίοδο που καλύπτει η δημοσίευση της
τριμηνιαίας έκθεσης του ΙΟΒΕ, ήταν η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος. Ως αποτέλεσμα αυτής, συνεχίζεται κατά τα συμφωνηθέντα η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, ενώ δρομολογούνται σταδιακά τόσο η χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών επενδυτικών κονδυλίων όσο και η αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία μέσω πράξεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συνέχεια ανάγνωσης Η ανάπτυξη δεν θα έρθει αυτόματα

Αμετάβλητος ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο 2016

Αμετάβλητος έναντι του προηγουμένου μηνός, στις 89,7 µονάδες, παρέμεινε τον Ιούνιο ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα, σε επίδοση πάντως σηµαντικά χαµηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής (91,2 µονάδες).

Συνέχεια ανάγνωσης Αμετάβλητος ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο 2016

Η Ελληνική Οικονομία κατά το 2ο τρίμηνο του 15

Το ΙΟΒΕ εκδίδει τέσσερις φορές το χρόνο την «Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία». Βασικοί σκοποί της έκθεσης είναι η ανάλυση των εκάστοτε οικονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η διατύπωση προβλέψεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μεσοπρόθεσμα. 

Συνέχεια ανάγνωσης Η Ελληνική Οικονομία κατά το 2ο τρίμηνο του 15

Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

Στη σημερινή εποχή, η ταχεία εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας και ειδικά των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών δημιουργεί πολλές προκλήσεις για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, και κατά συνέπεια είναι καθοριστικής σημασίας πρωτοβουλία για τη στρατηγική ‘’Ευρώπη 2020’’. Η Ελλάδα δεν ακόμα έχει συλλάβει το πλήρες εύρος των ωφελειών από την υιοθέτηση ΤΠΕ, καθώς ακόμα υστερεί σε σχέση με την Ευρώπη σε 65 από τους 84 δείκτες ΤΠΕ (77%) με βάση την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Ατζέντα (Digital Agenda Scoreboard, 2014).

Συνέχεια ανάγνωσης Υιοθέτηση των ΤΠΕ και ψηφιακή ανάπτυξη στην Ελλάδα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η φοροδιαφυγή

Μελέτη του ΙΟΒΕ για την επόμενη μέρα των ηλεκτρονικών αγορών και της μειωμένης φοροδιαφυγής.

Συνέχεια ανάγνωσης Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η φοροδιαφυγή

Η Ελληνική οικονομία στις αρχές του 15 κατά το ΙΟΒΕ

ΙΟΒΕ

Στην προηγούμενη τριμηνιαία έκθεση, περιγράφονταν οι υπό όρους θετικές προοπτικές της οικονομίας μαζί με την υψηλή αβεβαιότητα για τις επιλογές της οικονομικής πολιτικής. Έκτοτε, η εκκρεμότητα αναφορικά με την έκβαση των διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές και εταίρους επιβαρύνει τη συνολική εικόνα των οικονομικών δεδομένων. Η σημερινή έκθεση δημοσιεύεται, ενώ στην οικονομική και πολιτική ζωή κυριαρχεί πλέον η σκιά από αυτές τις διαπραγματεύσεις. Κάθε άλλη δραστηριότητα και απόφαση συναρτάται από το πότε και πώς θα εξειδικευτούν οι όροι της συμφωνίας του Φεβρουαρίου και επίσης πώς θα δρομολογηθεί η επόμενη περίοδος συνεννόησης με τους Ευρωπαίους εταίρους και τους λοιπούς εμπλεκόμενους θεσμούς. Κάθε είδους αρνητική εξέλιξη περιγράφεται πλέον καθημερινά από όσους συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις ως πιθανή εξέλιξη ή έστω απειλή.

Συνέχεια ανάγνωσης Η Ελληνική οικονομία στις αρχές του 15 κατά το ΙΟΒΕ

ΙΟΒΕ: η καλύτερη επίδοση των τελευταίων έξι ετών στο οικονομικό κλιμα

Στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας εξαετίας αναρριχήθηκε το Μάιο  14, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών ΙΟΒΕ.

Συνέχεια ανάγνωσης ΙΟΒΕ: η καλύτερη επίδοση των τελευταίων έξι ετών στο οικονομικό κλιμα

Η επίδραση των προτεινόμενων ρυθμιστικών αλλαγών στα συστήματα πληρωμών με κάρτες

Σύμφωνα με έρευνα με τίτλο «Η επίδραση των προτεινόμενων ρυθμιστικών αλλαγών στα συστήματα πληρωμών με κάρτες: Η αντίληψη των κατόχων καρτών στην Ελλάδα«  που πραγματοποίησε το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ),με την υποστήριξη της MasterCard, οι περισσότεροι κάτοχοι καρτών εκφράζουν την ανησυχία τους σχετικά με τις πιθανές αλλαγές στα συστήματα πληρωμών, όπως αυτές προτείνονται από την ΕΕ. Η πλειονότητα των κατόχων θεωρούν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα οδηγήσουν στον επιδιωκόμενο στόχο της πρότασης της ΕΕ να μειωθούν οι τελικές τιμές για τους καταναλωτές στα σημεία πώλησης, ενώ φοβούνται ότι οι όποιες απώλειες εσόδων για τις τράπεζες θα καλυφθούν με υψηλότερες χρεώσεις από τους κατόχους καρτών. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα οδηγούσε τους κατόχους καρτών να ακυρώσουν τις κάρτες τους ή να τις χρησιμοποιούν λιγότερο. Αντίστοιχες επιφυλάξεις έχουν άλλωστε καταγραφεί και στις συζητήσεις της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από καταναλωτικές οργανώσεις.

Συνέχεια ανάγνωσης Η επίδραση των προτεινόμενων ρυθμιστικών αλλαγών στα συστήματα πληρωμών με κάρτες

Διόρθωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 14

ΙΟΒΕ

 

Ο ΔείκτηςΟικονομικούΚλίματοςστηνΕλλάδα, μετά από ένα τρίμηνο συνεχούς βελτίωσης, υποχωρεί ελαφρά τον Απρίλιο και διαμορφώνεται στις 95,4 (από 97,5) μονάδες, σημειώνοντας όμως τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση – μετά από εκείνη του Μαρτίου – από τον Οκτώβριο του 2008. Στουςεπιμέρουςτομείς της οικονομίας, οι τάσεις είναι μικτές: στις επιχειρηματικές προσδοκίεςστις Υπηρεσίες καταγράφεται ανάκαμψη, στη Βιομηχανία και τις Κατασκευές το κλίμα επιδεινώνεται, ενώ στο ΛιανικόΕμπόριο κυριαρχεί η σταθερότητα.Ηκαταναλωτική εμπιστοσύνη πάντως, κινείται ανοδικά για δεύτερο διαδοχικό μήνα, στα λιγότερο αρνητικά επίπεδα της τελευταίας τετραετίας.

Συνέχεια ανάγνωσης Διόρθωση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 14