ΙΟΒΕ: Βελτίωση του οικονοµικού κλίµατος τον Σεπτέμβριο 2016

Στις 91,4 διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα από 90,9 µονάδες τον Ιούλιο, σε επίδοση υψηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής (83,8 µονάδες).

Περισσότερα

Η ανάπτυξη δεν θα έρθει αυτόματα

Η σημαντικότερη θετική εξέλιξη, κατά την περίοδο που καλύπτει η δημοσίευση της
τριμηνιαίας έκθεσης του ΙΟΒΕ, ήταν η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος. Ως αποτέλεσμα αυτής, συνεχίζεται κατά τα συμφωνηθέντα η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, ενώ δρομολογούνται σταδιακά τόσο η χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών επενδυτικών κονδυλίων όσο και η αύξηση της ρευστότητας στην οικονομία μέσω πράξεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Περισσότερα

Αμετάβλητος ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Ιούνιο 2016

Αμετάβλητος έναντι του προηγουμένου μηνός, στις 89,7 µονάδες, παρέμεινε τον Ιούνιο ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα, σε επίδοση πάντως σηµαντικά χαµηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής (91,2 µονάδες).

Περισσότερα

Η Ελληνική Οικονομία κατά το 2ο τρίμηνο του 15

Το ΙΟΒΕ εκδίδει τέσσερις φορές το χρόνο την «Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία». Βασικοί σκοποί της έκθεσης είναι η ανάλυση των εκάστοτε οικονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η διατύπωση προβλέψεων για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μεσοπρόθεσμα. 

Περισσότερα