Οι βουλευτές πιο… ίσοι από τους κοινούς θνητούς

Σε πείσμα του σχετικού Νόμου του 2010, με τον οποίο οι βουλευτές φορολογούνται στις ισχύουσες για όλους ανάλογα με τα εισοδήματα τους φορολογικές κλίμακες για το 75% των δυνητικών εισοδημάτων τους, τα δηλωθέντα ως μη υποκείμενα σε φορολόγηση αγγίζουν μέχρι και το 70% των συνολικών αμοιβών τους. Οι βουλευτές μας έτσι αποδεικνύονται πιο …ίσοι από τους κοινούς θνητούς.

Περισσότερα