Κίνδυνοι και Επιπτώσεις στην Αγορά από τις Νέες Φορολογικές Ρυθμίσεις

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία  (6/3/2014) η Εσπερίδα που διοργάνωσαν το Ινστιτούτο Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών και ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων και Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων με τίτλο: «Κίνδυνοι και Επιπτώσεις στην Αγορά από τις Νέες Φορολογικές Ρυθμίσεις». Η εκδήλωση που τελούσε υπό την Αιγίδα του Ε.Β.Ε.Α., του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών,  είχε στόχο την επισήμανση των προβλημάτων της αγοράς και την κατάθεση προτάσεων από την πλευρά των εμπλεκομένων φορέων.

Περισσότερα