Ελλάδα και κοινότητες γνώσεων και καινοτομίας

Η Ελλάδα έχει όλες τις απαραίτητες δυνατότητες να γίνει η «Κοιλάδα του Πυριτίου» της ΝΑ Μεσογείου –με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ταχεία έξοδο από την κρίση.

Όπως γράφει ο Πωλ Ντιούγκιτ, οι καινοτόμοι –είτε επιχειρηματίες, είτε ερευνητές, είτε στελέχη επιχειρήσεων– δεν προκύπτουν απλώς εν κενώ, οραματιζόμενοι νέες, πρωτοφανείς ιδέες. Αυτό που μάλλον συμβαίνει είναι ότι η βέλτιστη απόδοση πολλών καινοτόμων προκύπτει από τον συγκερασμό παλιών προβλημάτων και νέων λύσεων, υπαρχουσών τεχνολογιών και απρόσμενων εφαρμογών ή διαφορετικών τύπων τεχνολογιών. Πράγματι, ένα από τα πλέον δημοφιλή σήμερα λογισμικά προγράμματα, το Quicken, αναπτύχθηκε από την μείξη νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων με μία λεπτομερή κατανόηση πρακτικών που έχουν τις ρίζες τους στον Μεσαίωνα.

του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

Περισσότερα