Η νέα αλιευτική πολιτική είναι μοχλός ανάπτυξης

Άρθρο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
κ. Αθανάσιου Τσαυτάρη στην εφημερίδα
«ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ»

Η νέα αλιευτική πολιτική είναι μοχλός ανάπτυξης
Ως γνωστό λίγους μήνες πριν είχε επέλθει συμφωνία για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), ενώ εκκρεμεί η έγκριση από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων των τεσσάρων Κανονισμών που έχουν ήδη υιοθετηθεί.
Αντίστοιχα για τον τομέα της Αλιείας είχε επέλθει συμφωνία για τους δύο από τους τρεις Κανονισμούς, δηλαδή του Κανονισμού για τη νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (Κ.Αλ.Π.) και του Κανονισμού για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς (Κ.Ο.Α.) και μόλις πριν δέκα μέρες επετεύχθη η συμφωνία και για τον Κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.), συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Περισσότερα