Αρχείο ετικέτας Καταιγισμός πολυπολιτισμικής…τηλε-εκπαίδευσης

Καταιγισμός πολυπολιτισμικής…τηλε-εκπαίδευσης

Από τον παρελθόντα μήνα έχει ξεκινήσει από τους τηλεοπτικούς σταθμούς μία υπερπροσπάθεια (;) πολυπολιτισμικής τηλε-εκπαίδευσης.
Από τις 10 προβαλλόμενες ταινίες οι 9,8 προωθούν σχέσεις κυρίως μεταξύ ανθρώπων διαφορετικού χρώματος (για να γίνεται εμφανής η πολυπολιτισμικότητα) ή ομοφιλοφιλικών συμπεριφορών.
Το θέμα των ταινιών δεν είναι το ζητούμενο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο  γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί ασυνείδητα ένα πρότυπο.  Συνέχεια ανάγνωσης Καταιγισμός πολυπολιτισμικής…τηλε-εκπαίδευσης