Το Μέλλον της Κοινής Δράσης των Κωνσταντινουπολιτών

Ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο των Κωνσταντινουπολιτών την Παρασκευή το απόγευμα της 24 Μαΐου 2013. Το Δ.Σ. της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών,  είχε αποφασίσει την οργάνωση της Ημερίδας αυτής με κύριο σκοπό την συζήτηση τι πρέπει να κάνουν οι Κωνσταντινουπολίτες ώστε να μην χαθεί η ταυτότητα τους ως μια από τις πιο ιστορικές Ελληνικές Κοινότητες και να αποφευχθεί το παρατηρούμενο φαινόμενο της λήθης της ταυτότητας τους όπως συμβαίνει με αρκετές προσφυγικές Κοινότητες που θυμούνται αμυδρά τον τόπο της προέλευσης των προγόνων τους.

Περισσότερα