Κουβέλης :εργαζόμαστε με την κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων

Η εισήγηση του προέδρου της  Δ.Α. κ. Κουβέλη στην κοινή συνεδρίαση της Κ.Ε.  και της Κ.Ο. στις 5/11/2012

Η χώρα διανύει μια περίοδο ιδιαιτέρως κρίσιμη. Αυτό που διακυβεύεται είναι η συμφωνία με τους δανειστές για τη συνέχιση του προγράμματος προσαρμογής, αλλά και ο τρόπος της συνέχισης του προγράμματος. Στόχος μας είναι μια πολιτική συμφωνία προς το μέλλον, που θα βλέπει μακριά και θα δημιουργεί ένα πλαίσιο βιώσιμης λύσης από οικονομική και κοινωνική άποψη.

 

Περισσότερα