Κρουαζιερα: ενας κλαδος με δυνητικα εσοδα υψους 2 δισ

Η Εθνική Τράπεζα, στα πλαίσια των περιοδικών εκδόσεων για κλάδους της ελληνικής οικονομίας, συνέταξε μελέτη για την κρουαζιέρα. Η Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης της Τράπεζας, και συγκεκριμένα οι αναλύτριες Φραγκίσκα Βουμβάκη, Μαρία Σάββα και Αθανασία Κουτούζου, εκπόνησαν ανάλυση που εστιάζει (i) στη δυναμική του κλάδου σε διεθνές επίπεδο και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής αγοράς και (ii) στα σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία αν εκμεταλλευτούμε τα φυσικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας.

Περισσότερα