Αρχείο ετικέτας Κωνσταντίνος Νανόπουλος

Αλλαγή φορολογικής κατοικίας

Το νομικό πλαίσιο για τη διαδικασία αλλαγής της φορολογικής κατοικίας για όσους επιθυμούν να οριστούν επισήμως ως κάτοικοι εξωτερικού για το έτος 2016 δεν παρουσιάζει αξιοσημείωτες αλλαγές σε σχέση με το περυσινό.

Συνέχεια ανάγνωσης Αλλαγή φορολογικής κατοικίας