Μείωση του κόστους εργατοώρας για το διάστημα 2008-2012

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Και δεν έχουν υπολογίσει το 13.

Το κόστος εργασίας ανά ώρα στην Ελλάδα σημείωσε πτώση 11,2% το διάστημα 2008-2012, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωζώνης στην οποία σημειώθηκε μείωση του κόστους εργατοώρας το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Περισσότερα