Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά για την κινητικότητα των νέων

Εισήγηση ΥΦΥΠΕΞ Κ. Τσιάρα στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για : «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Καναδά για την κινητικότητα των νέων»

 

Περισσότερα