Επανέναρξη λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο

Η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει ότι από σήμερα, 28 Μαρτίου, επαναλειτουργούν όλες οι τράπεζες στην Κύπρο. Για το κοινό θα είναι ανοικτές, για σήμερα μόνον, από τις 12 μ. έως τις 6 μ.μ.

 Για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα κρίθηκε αναγκαία η εφαρμογή προσωρινών περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλαγές, τα οποία θα αίρονται σταδιακά ανάλογα με την αξιολόγηση της κατάστασης.

Τα προσωρινά περιοριστικά μέτρα έχουν ως ακολούθως:

Περισσότερα