Ποιες προκλήσεις για τις μάρκες σε εποχές κρίσης

Πρέπει να αναθεωρηθούν οι πρακτικές μάρκετινγκ του παρελθόντος και να βοηθηθούν οι καταναλωτές να ξανακτίσουν το δικαίωμα στο όνειρο.

Από: EBR – Δημοσίευση: Δημοσίευση: Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου

Περισσότερα