Ένταξη ατόμων, που έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης, στον κατάλογο των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε υπόθεση σχετικά με την εφαρμογή του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου από τη ΔΕΗ στην περίπτωση ατόμου που νοσηλεύεται κατ΄ οίκον και υποστηρίζεται μηχανικά με αναπνευστήρα όγκου πίεσης και λαμβάνει παροχή οξυγόνου από συμπυκνωτή.

Περισσότερα