Αρχείο ετικέτας ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

‘Οχι στην κάλπη, και όχι σε όλες τις συμφωνίες με τους θεσμούς

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Εδώ και πολλά χρόνια, περισσότερο όμως την τελευταία πενταετία, ζούμε την πλήρη αποτυχία του συνόλου του πολιτικού μας κόσμου, που έχει οδηγήσει την χώρα στα πρόθυρα μιας εθνικής δοκιμασίας, ένα μόνο βήμα πριν από μια καταστροφή ιστορικών διαστάσεων.  

Συνέχεια ανάγνωσης ‘Οχι στην κάλπη, και όχι σε όλες τις συμφωνίες με τους θεσμούς