Αρχείο ετικέτας μισθωτούς

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του προσωπικού εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων

Διαιτητική Απόφαση  του  ΟΜΕΔ για τον καθορισμό Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που αφορά το προσωπικό των βιομηχανικών – βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και λοιπών εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας

Συνέχεια ανάγνωσης Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του προσωπικού εργαστηρίων ζαχαρωδών προϊόντων