Νέος κανονισμός της ΕΚΤ σε διαβούλευση

      Το σχέδιο κανονισμού για το πλαίσιο του ΕΕΜ περιγράφει τους όρους συνεργασίας μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών αρμόδιων αρχών (ΕΑΑ).

●      Το τελικό κείμενο του κανονισμού θα έχει δημοσιευθεί έως τις 4 Μαΐου 2014.

●      Η ΕΚΤ θα αναλάβει πλήρως τα εποπτικά της καθήκοντα στις 4 Νοεμβρίου 2014.

Περισσότερα