Το νερό είναι συλλογικό αγαθό

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Ο αγιασμός των υδάτων να γίνει πράξη
Οι Οικολόγοι Πράσινοι απαιτούν την υπεράσπιση των συλλογικών αγαθών
Όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ
Η σπουδαιότητα που, ορθώς, δίνεται στον αγιασμό των υδάτων δυστυχώς χάνει το νόημά της. Αν δεν αντιδράσουμε άμεσα, το νερό θα πάψει να αποτελεί συλλογικό αγαθό.

Περισσότερα