Νομιμότητα πράξεων στην ΑΤΕ

·        Γιατί τα οικονομικά αποτελέσματα της Αγροτικής Τράπεζας για το 2012 δεν συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα;

·         Γιατί δεν υπογράφηκαν οι ισολογισμοί του 2011 και 2012 από τον Διοικητή και τον Υποδιοικητή της Τράπεζας;

·         Ερώτηση Νίκου Χουντή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Περισσότερα