Το νομοσχέδιο για την κεφαλαιαγορά

 

Στο  νομοσχέδιο επιδιώκεται η θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και η τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς με κύριο στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

 

Περισσότερα