Παρατηρήσεις επί της πιθανής συγχώνευσης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής

 

Από τον  Συνήγορο του Πολίτη:

            Τέθηκε πρόσφατα υπόψη του Συνηγόρου του Πολίτη η μελετώμενη προοπτική συγχώνευσης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής, στο πλαίσιο των προωθούμενων μέτρων για την εξοικονόμηση δαπανών και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Διοίκησης. Παρόλο που στο αντικείμενο της Ανεξάρτητης Αρχής δεν περιλαμβάνεται ο έλεγχος της σκοπιμότητας διοικητικών και νομοθετικών μέτρων, επιθυμούμε, στο πλαίσιο της ειδικής αποστολής της Αρχής για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού (ν.3094/2003), να θέσουμε υπόψη σας τους προβληματισμούς μας σχετικά με την ανάγκη διαφύλαξης της αυτοτέλειας και ενίσχυσης των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων. Ενός κλάδου, που ιδίως κατά την κρίσιμη παρούσα συγκυρία, καλείται να επιτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική αποστολή όσο αφορά την πρόληψη και την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας, ιδίως δε για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων φροντίδας και καθοδήγησης των εφήβων που έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα, τόσο στο πλαίσιο της ποινικής τους μεταχείρισης, όσο και στις προβλεπόμενες από το νόμο περιπτώσεις αποχής από την ποινική δίωξη (Ν.3189/2003, αρ.45Α).

Περισσότερα