Σημαντικά πορίσματα ερευνών για τα Οικονομικά του Καπνίσματος στην Ελλάδα

Το κάπνισμα ευθύνεται για το 8,9% του συνόλου των εισαγωγών στα Δημόσια Νοσοκομεία, αντιπροσωπεύοντας το 7,9% της συνολικής δαπάνης υγείας, ενώ αύξηση κατά 2€ ανά πακέτο θα οδηγούσε σε πρόσθετα κρατικά έσοδα ύψους 1,2€ δις

 

Περισσότερα