Οι Ανώτατοι Άχρηστοι της Ηρώδου του Αττικού

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ

Τα μεγάλα καράβια βουλιάζουν από μικρές τρύπες.

Τα διαρκή εγκλήματα των Προέδρων της Δημοκρατίας της μεταπολίτευσης.

Περισσότερα