Οι «προφήτες» της «τρομοκρατίας»…

Ένα από τα καταλυτικά κριτήρια με τα οποία μπορεί κανείς να προσεγγίσει και να φωτίσει το χαρακτήρα και το πολιτικό πρόσωπο της «τρομοκρατίας», καθώς και τους μηχανισμούς και τους σκηνοθέτες της, είναι οι «προφήτες» της.
Τα τελευταία χρόνια πριν από το ξέσπασμα κάθε νέου «τρομοκρατικού» κύκλου προπορευόντουσαν και έστρωναν το έδαφος οι «προφήτες».

Πάντα, βεβαίως, η κεντρική πηγή τέτοιων «προφητειών»
ήταν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ: άκρως αποκαλυπτικό για κάθε σκεπτόμενο…

Περισσότερα