Πως πρέπει να γράφεται το ονοματεπώνυμο στα λατινικά

Με αφορμή  την υποβολή, από το καλοκαίρι του 2010, πλέον των τριάντα αναφορών[1] αναφορικά με τη μεταγραφή ονοματεπωνύμων με λατινικούς χαρακτήρες στα διαβατήρια και τα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, και καθώς η αρμοδιότητα έκδοσης διαβατηρίων έχει περιέλθει στην Ελληνική Αστυνομία, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί αναγκαία την εκ νέου σύνταξη και δημοσιοποίηση πορίσματος[2] για το θέμα αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 ν. 3094/2003.

 

Περισσότερα