Πίεση τιμών και μείωση κόστους: κορυφαίοι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις το 2013

 

Ο κίνδυνος από το ρυθμιστικό περιβάλλον και τα θέματα συμμόρφωσης υποβαθμίζονται από την πρώτη στην έβδομη θέση

Η καινοτομία και η ζήτηση από τις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές αποτελούν σημαντικές ευκαιρίες το 2013

Οι επιχειρήσεις δεν αναμένουν πλέον να τερματισθεί η οικονομική αβεβαιότητα

 

Περισσότερα