Αρχείο ετικέτας Παιχνίδι και γνώση στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων

Παιχνίδι και γνώση στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων

Η Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη της
Αθήνας, πέραν των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων για τα σχολεία, υλο-
ποιεί και προγράμματα
για ομάδες παιδιών.

Συνέχεια ανάγνωσης Παιχνίδι και γνώση στη Βιβλιοθήκη του Δήμου Αθηναίων