Πανευρωπαϊκή κάρτα στα επαγγέλματα Υγείας

Γράφει: 

Επιτάχυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων από άλλα ευρωπαϊκά κράτη προβλέπουν οι επαγγελματικές ταυτότητες, διευκολύνοντας τη μετακίνηση και την άσκηση επαγγέλματος εντός των χωρών της Ε.Ε. σε γιατρούς, φαρμακοποιούς και άλλους επαγγελματίες.

Περισσότερα