Αλίμονο, Μαρδόνιε!

«Παπαί, Μαρδόνιε, κοίους επ’ άνδρας ήγαγες μαχησόμενους ημέας, οί ου περί χρημάτων τον αγώνα ποιούνται, αλλά περί αρετής»

                                                     Ηρόδοτος 8, 26

 

Περισσότερα