Παράνομη η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ετήσια και αδιαίρετα

Στις 18 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους κατέθεσα στην ΔΟΥ Πύργου αίτηση μέσω της οποίας ζητούσα πληροφορηθώ τους λόγους για τους οποίους δεν μπορώ να πληρώσω ανά μήνα ή εξάμηνο, δλδη με δόσεις, τα τέλη κυκλοφορίας.

Η απάντηση της ΔΟΥ ( την έλαβα με μεγάλη καθυστέρηση χθες 17/1) αναφέρει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντα για το ζήτημα νόμου[Ν. 2367/1953] το αίτημα μου δεν μπορεί να ικανοποιηθεί.

Περισσότερα