Παρουσίαση Οδηγού για την καλύτερη προστασία παιδιών

 

Παρουσίαση Οδηγού για την καλύτερη προστασία εκατομμυρίων παιδιών
που στερούνται των οικογενειών τους
Πάνω από δύο εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο ζουν σε ιδρύματα. Τουλάχιστον το 80% από αυτά έχουν εν ζωή τον ένα ή και τους δύο τους γονείς. Πολλά παιδιά διατρέχουν τον κίνδυνο να χωρισθούν από τις οικογένειές τους χωρίς να είναι απαραίτητο, ενώ πολλά περισσότερα έχουν ανάγκη από εναλλακτική φροντίδα. Αυτά τα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης, κακοποίησης και άλλων παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους.

Περισσότερα