Αρχείο ετικέτας περιβαλλοντική απειλή για τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο

Περιβαλλοντική απειλή για τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο

Σχιστολιθικό αέριο θα αντλήσει η Τουρκία
Μια σημαντική περιβαλλοντική απειλή για τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο συνιστά η απόφαση της Τουρκίας να αξιοποιήσει σημαντικά κοιτάσματα σχιστολιθικού φυσικού αερίου με την αμφιλεγόμενη μέθοδο της υδραυλικής ρωγμάτωσης (fracking).
Tην περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Τανέρ Γιλντίζ, ανακοίνωσε ότι, ως το τέλος του 2013, η κρατική εταιρεία ΤΡΑΟ θα ξεκινήσει τις υδραυλικές ρωγματώσεις για την εξαγωγή του σχιστολιθικού φυσικού αερίου στη Θράκη και στις νοτιοανατολικές επαρχίες, καθώς υπολογίζεται ότι υπάρχουν σχεδόν 4,6 τρισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Συνέχεια ανάγνωσης Περιβαλλοντική απειλή για τη Θράκη και το Βορειοανατολικό Αιγαίο