Περικοπές στην Παιδεία, και «πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου»

24% οι μειώσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών, μόνο το 2012.
· 25% οι μειώσεις δαπανών για την Παιδεία.
· Οι περικοπές θα οδηγήσουν σε αύξηση της πρόωρης εγκατάλειψη του σχολείου.
· Ενεδεχόμενη κατάργηση και των μηχανισμών υποστήριξης φτωχών μαθητών-φοιτητών.

Περισσότερα